Lãi suất vay mua nhà “lập đáy” trong nhiều năm, bất động sản chờ đợi cơ hội bứt phá cuối năm
Ngân hàng cho bất động sản vay hơn 1 triệu tỷ đồng: Tiền chảy vào đâu?