Vốn ngoại tiếp tục “đổ bộ” vào bất động sản Việt Nam giai đoạn 2024-2026
Doanh số bán nhà Mỹ thấp nhất gần 30 năm