Citadines Pearl Hội An tiên phong quảng bá du lịch Hội An đến WTM 2023
Vốn ngoại tiếp tục “đổ bộ” vào bất động sản Việt Nam giai đoạn 2024-2026