Cấp vốn cho thị trường bất động sản: Nên tập trung phân khúc trung – thấp cấp
HoREA: “Thị trường bất động sản đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất”