Bất động sản tăng tốc, đất nền “lên ngôi”
03 tháng đầu năm, vốn FDI đổ vào bất động sản gấp đôi cùng kỳ