Mỹ thiếu 7,2 triệu căn nhà
Bất động sản tăng tốc, đất nền “lên ngôi”