Hơn 500 tư vấn viên chuyên nghiệp tham dự lễ ra quân dự án Felicia Oceanview Apart – Hotel Đà Nẵng
JLL: Việt Nam có thể thu hút Google, Amazon mở trung tâm dữ liệu