Ngân hàng cho bất động sản vay hơn 1 triệu tỷ đồng: Tiền chảy vào đâu?
Lợi thế du lịch Đà Nẵng nâng tầm bất động sản lưu trú ven biển Mỹ Khê