Trung Quốc cân nhắc cho chính quyền địa phương mua lại nhà ế
03 lưu ý nếu mua chung cư để đầu tư hoặc cho thuê