Giá nhà thế giới tăng trung bình 9% mỗi năm trong thập kỷ tới
Nền kinh tế thế giới sẽ hoạt động tốt hơn dự kiến vào năm 2024