HoREA: “Thị trường bất động sản đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất”
Mỹ thiếu 7,2 triệu căn nhà