Các khu công nghiệp Bình Dương tiếp tục hút vốn ngoại
‘Thị trường địa ốc dần phục hồi qua từng tháng’