Monthly Archives: Tháng Tư 2021

Điều chỉnh tổng thể quy hoạch Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh

Đà Nẵng chính thức kích hoạt mô hình kinh tế đêm, mang đến nhiều cơ hội bứt phá cho ngành du lịch – BĐS nghỉ dưỡng. Doanh thu tỷ đô từ phát triển kinh tế đêm Theo phân tích của các chuyên gia, các trung tâm mua sắm hoạt động suốt ngày đêm, tour tham […]

Dự án Cam Ranh Bay Hotels & Resorts của New World Capital

Đà Nẵng chính thức kích hoạt mô hình kinh tế đêm, mang đến nhiều cơ hội bứt phá cho ngành du lịch – BĐS nghỉ dưỡng. Doanh thu tỷ đô từ phát triển kinh tế đêm Theo phân tích của các chuyên gia, các trung tâm mua sắm hoạt động suốt ngày đêm, tour tham […]

Kinh tế đêm – bệ phóng đưa BĐS nghỉ dưỡng Đà Nẵng bứt phá năm 2021

Đà Nẵng chính thức kích hoạt mô hình kinh tế đêm, mang đến nhiều cơ hội bứt phá cho ngành du lịch – BĐS nghỉ dưỡng. Doanh thu tỷ đô từ phát triển kinh tế đêm Theo phân tích của các chuyên gia, các trung tâm mua sắm hoạt động suốt ngày đêm, tour tham […]